Zpracování osobních údajů

Vážení zájemci o produkty a služby společnosti Crescon,

pokud nám poskytnete svůj e-mail či jiný údaj o Vás, svěřujete nám tím své osobní údaje.

V Cresconu plně respektujeme Vaše soukromí – jak v bydlení, tak v komunikaci s Vámi. Vaše osobní údaje proto zpracováváme bezpečně a s péčí.

Právnickým jazykem vše popisujeme níže, lidsky bych Vám chtěl říci následující:

 • Vaše osobní údaje uchováváme, jenom pokud s tím souhlasíte nebo to vyžaduje GDPR.
 • Svůj souhlas můžete jednoduše vzít kdykoliv zpět.
 • Všechna data, která jste nám o sobě poskytli, jsou výhradně pro naše vlastní užití
  a nebudou sdílena s žádnou třetí stranou za účelem komunikace nebo jinak, než to vyžaduje GDPR.

Za celý tým Crescon děkuji za Vaši důvěru a přízeň.

Jan Jerie

 

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů získaných na webu https://www.crescon.cz/ je:

CRESCON, a. s., (dále jen „Správce“)

se sídlem Procházkova 1192/3, 147 00  Praha 4,

IČ: 28421981,

spisová značka B 14410 vedená u Městského soudu v Praze.

Kontaktní údaje:
Ve Studeném 1817/4, 147 00  Praha 4 
E-mail: info@crescon.cz
Telefon: +420 725 723 276

Tento Správce ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) zpracovává zejména tyto osobní údaje (v rozsahu, v jakém jsou poskytnuty):

 • jméno,
 • příjmení,
 • e-mail,
 • telefonní číslo,
 • IP adresu a soubory cookies.

 

2. Účel a doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem nabízení obchodu a služeb, reklamní a marketingové činnosti a analytickým účelem.

Jednou za čas Vás informujeme o vývoji na stávajících projektech, o nových projektech a neveřejných předprodejích. Dále Vám poskytujeme informace a doporučení pro výběr bytu, novinky ve stavebnictví a trendy v designu.

Pro tyto účely evidujeme běžné osobní údaje jako Váš e-mail, jméno, příjmení, telefonní číslo, IP adresu a soubory cookies. Dále údaje o návštěvnosti našich webových stránek a údaje o Vašem čtení našich e-mailů (doručení kampaně, otevření kampaně apod.) za účelem zprostředkování relevantního obsahu.

Údaje uchováváme pouze do doby trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, maximálně po dobu pěti let od poskytnutí. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který se nachází v zápatí každého e-mailu, nebo zasláním žádosti na e-mail info@crescon.cz, na základě níž Vás z odběru e-mailů odhlásíme.

V případě, že navštěvujete naše webové stránky, můžeme sbírat údaje o návštěvách těchto stránek. Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu a chování na webových stránkách (chováním je myšleno např. to, jak dlouho jste na stránce byli, z které stránky jste přišli a kdy odešli). Získáváme je automatizovaně prostřednictvím cookies nebo pomocí trackovacích technologií. Vaše údaje budeme zpracovávat a evidovat po dobu jednoho roku. Cookies můžete na svém počítači zakázat.

 

3. Zpracování, ochrana a zabezpečení osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno společností Crescon, a. s. (Správcem). S Vašimi osobními údaji nakládáme zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou. Pro zpracování osobních údajů využíváme automatizované i neautomatizované prostředky.

Správce je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se Správcem.

 

4. Vaše práva

Vezměte prosím na vědomí, že podle GDPR máte právo:

 • vzít svůj souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.