SEZNAM TISKOVÝCH ZPRÁV

Crescon: První krok k revitalizaci tří stanic metra

Developerská společnost Crescon zvítězila ve veřejné obchodní soutěži Dopravního podniku hlavního města Prahy na revitalizaci stanic metra Českomoravská a Kačerov.

Společnost Crescon zvítězila v jednotlivých obchodních soutěžích díky tomu, že splnila veškerá kvalifikační kriteria, předložila požadované studie na budoucí využití stanic metra a v neposlední řadě nabídla cenu nad úrovní požadovanou zadavatelem.

„Jsme velice rádi, že budeme moci realizovat tyto zajímavé a současně velice náročné projekty. Musíme dodržet celou řadu striktních podmínek stanovených Dopravním podnikem, jako jsou například logické požadavky na zachování dopravní obslužnosti, přístupů a průchodů do stanice včetně vybudování bezbariérových vstupů či výstavba a následné provozování veřejných toalet. Jsem ale přesvědčen, že díky našim developerským zkušenostem tyto projekty zvládneme ke spokojenosti nejen Dopravního podniku, ale i celé pražské veřejnosti,“ říká Jan Jerie, ředitel a současně majoritní akcionář skupiny Crescon. „Pokud jde o budoucí funkční využití vestibulů metra, zajistíme, aby v nich v budoucnu nebyly herny. Počítáme s běžnými, velmi praktickými službami pro veřejnost, jako jsou pekařství, květinářství, prodejny novin a časopisů, kadeřnictví či kavárny“.

Následujícím krokem v přípravě projektu bude u všech tří stanic vypracování tzv. návrhu stavby. Ten bude v souladu se soutěžními kritérii a ve shodě s platným územním plánem refl ektovat všechny detailní požadavky Dopravního podniku. Některé změny budou rovněž reagovat na v současné době probíhající jednání s příslušnými městskými částmi. Po schválení návrhů stavby u všech tří stanic metra bude zahájeno územní řízení, vedoucí k vydání územního rozhodnutí. Finální kupní smlouvy na jednotlivé nemovitosti budou podepsány až poté, co budou splněny podmínky projektu a prodej bude schválen orgány Dopravního podniku.

Developerská společnost CRESCON a.s. byla založena v roce 2008. Opírá se o dlouholeté předchozí zkušenosti a know-how svých kmenových pracovníků. Ředitelem společnosti CRESCON a.s. je Jan Jerie. Společnost se zaměřuje nejen na development bytových, kancelářských a obchodních objektů, ale také na stavby pro veřejný sektor a kompletní rozvoj územních a infrastrukturních celků. Při realizaci projektů garantuje kvalitu, vysoce profesionální přístup a nadstandardní, klientsky orientovaný servis. V současné době portfolio společnosti tvoří více než 15 projektů převážně v Praze a blízkém okolí.