Kdo jsme

Kdo_jsme

Jak vznikl Crescon

V roce 2008 jsem se rozhodl po letech strávených v nájmu přestěhovat se do vlastního bytu. Líbily se mi projekty, které již tou dobou byly beznadějně rozprodané, a tak jsem se jako člověk z oboru rozhodl zrealizovat své představy sám.

Volba padla na starý dům v ulici lemované stromořadím ve vilové části Podolí. Nahradil jej bytový dům v Procházkova 7, který se stal impulsem k založení společnosti Crescon a na několik let mým domovem.

Od té doby se mně a mým kolegům podařilo dokončit několik dalších projektů a na mnoha nových pracujeme. Ke každému z nich se přitom snažíme při jeho návrhu a realizaci přistupovat tak, jako k našemu prvnímu domu, jako bychom si ho stavěli sami pro sebe.

Jan Jerie
ředitel společnosti Crescon

Naše hodnoty

Při naší práci nás každodenně obklopuje množství lidí, kteří nám pomáhají naše stavby realizovat. Proto si jich vážíme.

V prvé řadě se jedná o naše klienty, kteří v našich stavbách bydlí, pracují nebo tráví volný čas. Vždy se snažíme, aby je spolupráce s námi těšila.

Další skupinou jsou lidé, kterých se naše stavby dotýkají a tím ovlivňují jejich životy. Ať už se jedná o sousedy, spolky, naše dodavatele nebo státní úředníky, kteří naše stavby povolují, chováme se k nim otevřeně, rozvíjíme s nimi dlouhodobé korektní a slušné vztahy. Nic jim neskrýváme a vždy vůči nim držíme slovo.

Rád bych také zmínil své kolegy. Se všemi spolupracuji již řadu let, většina z nich je ve firmě od počátku. Cením si toho, že se nevzdávají a každým dnem posouvají naše projekty kupředu.