SEZNAM TISKOVÝCH ZPRÁV

Rezidence Písková – bez námitek

Tentokrát pozitivně hodnotí spolupráci s investorem Rezidence Písková spolek Tichá čtvrť.

Na podzim minulého roku představili zástupci akciové společnosti Crescon v Modřanském kině záměr stavby cca šestipodlažního bytového domu v Pískové ulici č. p. 2870/9. Investor se navíc zavázal k revitalizaci parku před domem, tedy u křižovatky ul. Písková a Československého exilu. Přislíbil také, že se chce podílet na projektu zklidnění dopravy v celém území Čechovy čtvrti. Z následné diskuse vyplynula jedna konkrétní výhrada, a to, že vjezd do podzemních garáží vede pod balkony vedlejšího domu. Investora jsme proto požádali o dodání podkladů, abychom se mohli k této stavbě jako spolek vyjádřit. Zároveň jsme s ním dohodli další schůzku a vyzvali i ostatní účastníky prezentace ke spolupráci na případných výhradách k této stavbě.

S panem Jeriem, ředitelem společnosti Crescon, jsme absolvovali několik schůzek. Podpořili jsme záměr zástupců MČ Prahy 12 snížit bytový dům o jedno podlaží. Nakonec se jim po náročném jednání podařilo tento záměr prosadit, takže v této chvíli nemáme žádné podstatné námitky proti výstavbě tohoto projektu. Nemáme ani žádné signály od občanů Modřan, zda s výstavbou souhlasí, nebo nesouhlasí. Tuto stavbu budeme nadále bedlivě sledovat a oceníme i vaše případné podněty na její adresu.

Za spolek Tichá čtvrť Michal Homola, předseda

Zdroj: Noviny Prahy 12, říjen 2017